KontaktCentrala

P.P.H.U. Stropex R. Bruzi, K. Bruzi Spółka jawna.
ul. Piaski 39,
63-300 Pleszew
woj. wielkopolskie
Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek:
08:00 - 18:00
sobota:
NIECZYNNE

KontaktPrzedstawiciele
Handlowi

Wybierz województwo
Najedź na mapę i wybierz województwo, które Cię interesuje.
tel:
e-mail:

Oddziały regionalne

Oddział Wysogotowo
ul. Rzemieślnicza 8,
62-081 Przeźmierowo
e-mail: poznan@stropex.pl
tel/fax: +48 61 816 12 63
Oddział Toruń
ul.Włocławska 131,
87-100 Toruń
e-mail: arkadiuszgrabowski@stropex.pl
tel/fax: +48 56 654 95 17
Oddział Sochaczew
Chrzczany 33,
96-500 Sochaczew
tel: +48 509 059 116

Formularz kontaktowy

Formularzkontaktowy

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (OJEU, L 2016, No 119, p. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez formularz kontaktowy w celu kontaktu, otrzymywania informacji handlowych, przedstawienia oferty.
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U Stropex Sp.j., z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 39, 63-300, Pleszew, adres email: rodo@stropex.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.stropex.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom, organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.
  3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

  Newsletter

  Newsletter

   Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco!
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera.
   Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest P.P.H.U Stropex Sp.j., z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 39, 63-300, Pleszew, adres email: rodo@stropex.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.